Doelgroepen
De lespakketten hebben als doelgroep de leerkrachten en leerlingen uit het secundair onderwijs van alle richtingen en graden.
Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de leerlingen zijn de themateksten gebruiksklaar of als basis te hanteren door de leerkrachten.